Loading Events

All Events

  • This event has passed.

Arhosiad a chwarae am ddim i’r rhai dros 2 oed yn The Hollies, Caerdydd | Free Stay and Play for Over 2’s at The Hollies!

May 22 | 10:00 - 11:00

Arhosiad a chwarae am ddim i’r rhai dros 2 oed yn The Hollies, Caerdydd

Yn galw ar holl rieni Caerdydd sydd â phlant 2 oed a hŷn!

Chwilio am fore o chwarae llawn dychymyg a chysylltiadau cymdeithasol i’ch plentyn? Mae Meithrinfa Gofal Dydd Hollies yn eich gwahodd i’n sesiwn aros a chwarae am ddim cyffrous!

Dyma pam na fyddwch chi a’ch plentyn am ei golli:
▪  Spark dychymyg: Mae amgylchedd ein meithrinfa yn llawn gweithgareddau, gemau a theganau sy’n briodol i’w hoedran i danio creadigrwydd a chwilfrydedd eich plentyn.
▪  Gwneud ffrindiau newydd: Gadewch i’ch plentyn feithrin sgiliau cymdeithasol a chyfeillgarwch trwy chwarae rhyngweithiol gyda phlant eraill.
▪  Cysylltwch â rhieni eraill: Mwynhewch fore hamddenol gyda rhieni eraill Caerdydd tra bod eich plant yn archwilio ac yn cael hwyl.

Budd-daliadau i’ch plentyn:
▪  Datblygu sgiliau cymdeithasol trwy chwarae rhyngweithiol.
▪  Gwella datblygiad gwybyddol trwy weithgareddau ysgogol.
▪  Meithrin hyder trwy archwilio a darganfod.

Ymlaciwch a chysylltwch â rhieni eraill tra bod eich plentyn:
▪  Cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n briodol i’w hoedran.
▪  Gwneud ffrindiau newydd mewn amgylchedd diogel dan oruchwyliaeth.
▪  Yn cael hwyl ac yn dysgu trwy chwarae.

Ymunwch â’n cymuned sy’n tyfu!

Dydd Mercher 22 Mai, 10am – 11am
Meithrinfa Gofal Dydd Hollies,9 Sanatorium Road, Canton, Caerdydd, CF11 8DG
Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. RSVP heddiw!
02920378177 neu hollies@happydaysnurseries.com

_______________________________________________________________________________________

Free stay and play for over 2s at The Hollies, Cardiff

Calling all Cardiff parents with children aged 2 and over!

Looking for a morning of imaginative play and social connections for your child? Hollies Day Care Nursery invites you to our exciting free wait and play session!

Here’s why you and your child won’t want to miss it:

  • Spark imagination: Our nursery environment is full of age-appropriate activities, games and toys to spark your child’s creativity and curiosity.
  • Make new friends: Let your child build social skills and friendships through interactive play with other children.
  • Connect with other parents: Enjoy a relaxed morning with other Cardiff parents while your children explore and have fun.

Benefits for your child:

  • Develop social skills through interactive play.
  • Improve cognitive development through stimulating activities.
  • Build confidence through exploration and discovery.

Relax and connect with other parents while your child:

  • Take part in activities that are appropriate for their age.
  • Make new friends in a safe and supervised environment.
  • Have fun and learn through play.

Join our growing community!

Wednesday 22 May, 10am to 11am

Book early as places are limited
📍  Where: The Hollies Daycare Nursery, 9 Sanatorium Road, Canton, Cardiff, CF11 8DG
☎  Call: 02920 378177
📩  Email: thehollies@happydaysnurseries.com

 

Details

Date:
May 22
Time:
10:00 - 11:00
Event Category:
Event Tags:
, , ,

Venue

The Hollies Daycare Nursery
9 Sanatorium
Canton, Cardiff CF11 8DG
+ Google Map