Loading Events

All Events

Amser Chwarae a, ddim, The Hollies, Caerdydd | Free Stay and Play for Under 2’s at The Hollies!

May 29 | 10:00 - 11:00

Gwnewch Ffrindiau Newydd a Chwarae yn The Hollies!

Chwilio am ofod meithrin i chi a’ch plentyn bach (0-2 oed) i gysylltu â rhieni eraill o Gaerdydd?

Mae Meithrinfa Gofal Dydd Hollies yn eich gwahodd yn gynnes i’n sesiwn Aros a Chwarae! Gadewch i’ch plentyn archwilio ein hamgylchedd diogel ac ysgogol sy’n llawn teganau, gemau a gweithgareddau sy’n briodol i’w hoedran – a’r cyfan o dan lygad barcud ein hymarferwyr meithrinfa profiadol.

Budd-daliadau i chi a’ch plentyn:

 • Cymdeithasu: Bydd eich plentyn yn cael cyfle i wneud ffrindiau newydd a datblygu ei sgiliau cymdeithasol trwy chwarae.
 • Cefnogaeth i rieni: Mae’n gyfle gwych i gwrdd â rhieni eraill o Gaerdydd sy’n mynd trwy’r un anturiaethau (a heriau!) â chi.
 • Ymlacio ac ailwefru: Cymerwch eiliad i ymlacio a chysylltu â rhieni eraill tra’n gwybod bod eich plentyn yn hapus ac yn ddiogel yn ein gofal.

Mae ein sesiynau Aros a Chwarae yn cynnig:

 • Amgylchedd croesawgar ac ysgogol i blant dan 2 oed.
 • Ymarferwyr meithrin profiadol a gofalgar.
 • Mannau cyfforddus ar gyfer bwydo ar y fron a newid diapers.

Ymunwch â’n cymuned sy’n tyfu!

Dydd Mercher 29 Mai, 10am – 11am
Meithrinfa Gofal Dydd Hollies,9 Sanatorium Road, Canton, Caerdydd, CF11 8DG
Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. RSVP heddiw! 
02920378177 neu hollies@happydaysnurseries.com

_______________________________________________________________________________________

Free stay and play for under 2s at The Hollies, Cardiff

Looking for a nurturing space for you and your little one (aged 0-2) to connect with other Cardiff parents?

The Hollies Daycare Nursery warmly invites you to our Stay & Play session! Let your child explore our safe and stimulating environment filled with age-appropriate toys, games, and activities – all under the watchful eye of our experienced nursery practitioners.

Benefits for you and your child:

 • Socialising: Your child will have a chance to make new friends and develop their social skills through play.
 • Support for parents: It’s a fantastic chance to meet other Cardiff parents going through the same adventures (and challenges!) as you.
 • Relax and recharge: Take a moment to unwind and connect with other parents while knowing your child is happy and safe in our care.

Our Stay & Play sessions offer:

 • A welcoming and stimulating environment for children under the age of 2 years old.
 • Experienced and caring nursery practitioners.
 • Comfortable areas for breastfeeding and nappy changes.

Join our growing community!

Wednesday 29 May, 10am to 11am

Book early as places are limited
📍  Where: The Hollies Daycare Nursery, 9 Sanatorium Road, Canton, Cardiff, CF11 8DG
☎  Call: 02920 378177
📩  Email: thehollies@happydaysnurseries.com

 

Details

Date:
May 29
Time:
10:00 - 11:00
Event Category:
Event Tags:
, , ,

Venue

The Hollies Daycare Nursery
9 Sanatorium
Canton, Cardiff CF11 8DG
+ Google Map