Gwnewch Ffrindiau Newydd a Chwarae yn The Hollies!

Chwilio am ofod meithrin i chi a’ch plentyn bach (0-2 oed) i gysylltu â rhieni eraill o Gaerdydd?

Mae Meithrinfa Gofal Dydd Hollies yn eich gwahodd yn gynnes i’n sesiwn Aros a Chwarae! Gadewch i’ch plentyn archwilio ein hamgylchedd diogel ac ysgogol sy’n llawn teganau, gemau a gweithgareddau sy’n briodol i’w hoedran – a’r cyfan o dan lygad barcud ein hymarferwyr meithrinfa profiadol.

Budd-daliadau i chi a’ch plentyn:

Mae ein sesiynau Aros a Chwarae yn cynnig:

Ymunwch â’n cymuned sy’n tyfu!

Dydd Mercher 29 Mai, 10am – 11am
Meithrinfa Gofal Dydd Hollies,9 Sanatorium Road, Canton, Caerdydd, CF11 8DG
Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. RSVP heddiw! 
02920378177 neu hollies@happydaysnurseries.com

_______________________________________________________________________________________

Free stay and play for under 2s at The Hollies, Cardiff

Looking for a nurturing space for you and your little one (aged 0-2) to connect with other Cardiff parents?

The Hollies Daycare Nursery warmly invites you to our Stay & Play session! Let your child explore our safe and stimulating environment filled with age-appropriate toys, games, and activities – all under the watchful eye of our experienced nursery practitioners.

Benefits for you and your child:

Our Stay & Play sessions offer:

Join our growing community!

Wednesday 29 May, 10am to 11am

Book early as places are limited
📍  Where: The Hollies Daycare Nursery, 9 Sanatorium Road, Canton, Cardiff, CF11 8DG
☎  Call: 02920 378177
📩  Email: thehollies@happydaysnurseries.com